Entreprenad och byggservice

Vi utför alla typer av byggentreprenader och byggservice i Malmö med omnejd

Erfarna och kunniga hantverkare

..med utbildning inom trä, betong och mur.

Närproducerat!

I den fina trädgården på Skrittgatan har vi bikupor, det ger lite hjälp åt vår miljö och den biologiska mångfalden.

Kundens behov är alltid i fokus

Vi lyssnar efter vad som är viktigt för kunden, idag, imorgon och ur ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

1 3
1 3

Aktuella projekt

Gjutning av fundament till skorsten åt Norcarb

Nya fönster till Kirsebergstornet åt Heimstaden

Fönsterbyte och fasadarbeten åt Stena på Kantatgatan och Professorsgatan

Finlir på Skomakargatan åt Förvaltnings AB Malmöborg

Certifieringar, samarbeten mm.