Brf Roxen – ny tegel på gavlar

Vi renoverar norrgavlarna mot Falkmansgatan åt Brf Roxen genom att byta ut tegel, plåtar och isolering.