General- och totalentreprenader eller partnering (från ca 1Mkr), som exempelvis:

Projekt inom ROT sektorn:

 • ombyggnad av lokaler och lägenheter
 • fönsterbyte
 • fasadrenoveringar
 • takbyten
 • balkonger, reparationer av befintliga och byggande av nya
 • stambyte och badrumsombyggnad

Projekt inom nybyggnation:

 • tillbyggnader
 • flerfamiljshus
 • villor
 • skolor
 • industri

Vi engagerar oss extra mycket i dina frågor som bl.a. kvalité, miljö, energieffektivisering, inneklimat och långsiktig förvaltning. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede kan vi med vår samlade kunskap föreslå och bidra till en genomtänkt helhetslösning. Vi har tillgång till den kompetens som är nödvändig för att skapa en bra lösning och ett bra resultat.

För närmare information kontaktar du Tomas Kober eller Johan Strandman.