Kv Esplanaden mfl. Håltagning och staminklädnader till Rörmontören Syd