Kv Hälsingland Ombyggnad kontor och nytt cykelhus åt Castellum