Vi som driver MNB, Malmö Nya Bygg AB har arbetat hela våra verksamma yrkesliv med byggservice, ROT- och nyproduktion. Vi skall på ett lönsamt sätt – genom professionella lösningar och kvalitetsmedvetenhet – tillfredsställa kundernas krav samt genom ärlighet och respekt arbeta i god laganda.

Vi skall också respektera människans och miljöns berättigade anspråk på att de biologiska och ekologiska systemen måste skyddas och bevaras. Vi ska därför aktivt bidra till ett miljöriktigt byggande genom att förebygga skadlig inverkan på miljö och hälsa samt verka för hushållning med råvaror och energiresurser. Miljöarbetet, tydliga mål ställs när det kommer till avfall och energiförbrukning.

Våra kunder är i huvudsak näringslivet med företag, fastighetsbolag, offentliga/statliga upphandlare och bostadsrättsföreningar.

MNB deltar i Malmö Lärlingscenters företagsförlagda del av lärlingsutbildningen.

Varför anlita oss?

Vi har lång och gedigen kunskap och erfarenhet gällande utförande av byggverksamhet inom byggentreprenad & byggservice, organisation, ledarskap och administration.
Med en effektiv och slimmad organisation med lång erfarenhet och bred kompetens har Vi en låg kostnad relaterat våra konkurrenter.
Vi arbetar enl. ISO 9001:2015 kvalité och ISO 14001:2015 miljö. I vårt företags system är detta inarbetat och Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån uppsatta mål och mätningar av resultat.
Vi har erfarna och kunniga hantverkare i trä, btg och mur, vilka samtliga har yrkesbevis.
Alla våra servicehantverkare har komplett utrustade servicebilar.
Vi har behörighet för att utföra säkra våtrum enligt BBV.
Vårt arbetsområde är sydvästra Skåne med Landskrona i norr och Ystad i söder.
Vi samarbetar och har årsavtal med ett flertal olika konsulter, leverantörer och UE.
Medarbetarna har över tid långa och goda upparbetade relationer med kunder, materialleverantörer och underentreprenörer.