Vi som driver MNB, Malmö Nya Bygg AB har arbetat hela våra verksamma yrkesliv med byggservice, ROT- och nyproduktion. Vi skall på ett lönsamt sätt – genom professionella lösningar och kvalitetsmedvetenhet – tillfredsställa kundernas krav samt genom ärlighet och respekt arbeta i god laganda.

Vi skall också respektera människans och miljöns berättigade anspråk på att de biologiska och ekologiska systemen måste skyddas och bevaras. Vi ska därför aktivt bidra till ett miljöriktigt byggande genom att förebygga skadlig inverkan på miljö och hälsa samt verka för hushållning med råvaror och energiresurser. Miljöarbetet, tydliga mål ställs när det kommer till avfall och energiförbrukning.

Våra kunder är i huvudsak näringslivet med företag, fastighetsbolag, offentliga/statliga upphandlare och bostadsrättsföreningar.

MNB deltar i Malmö Lärlingscenters företagsförlagda del av lärlingsutbildningen.