I kv Ridfogden i Lund kommer vi att skapa 11 st nya lägenheter i två befintliga hisstorn, där det idag finns lägenhetsförråd. Vi kommer även att bygga nya förrådshus på gården.